środa 07 listopad 2018

"Zobaczyć niewidzialne"

15 października 2018 roku zakończył się finansowany przez Fundację PKO program edukacyjny „Zobaczyć niewidzialne”.

W swojej pierwotnej wersji  przeznaczony był jedynie dla osób z dysfunkcją wzroku, jednak w czasie jego realizacji poszerzyliśmy go o odbiorców pełnosprawnych. Osoby słabowidzące i niewidome przekonały się, że zwiedzanie takich obiektów, jak skansen etnograficzny jest dostępne również dla nich. Było to możliwe dzięki tyflografikom, które prezentowały plan skansenu, fasady charakterystycznych budynków, układ zagrody i plan wiejskiej chałupy. Dodatkową pomocą były specjalnie wyselekcjonowane muzealia.

Pomoce te pozwoliły również poznać osobom widzącym „niewidzialny” świata osób niewidomych. Ten aspekt, w naszym odczuciu podniósł walor zarówno edukacyjny, jak i społeczny projektu.  

Jednym z najważniejszych jego celów, który udało się osiągnąć, było uczynienie Muzeum miejscem dostępnym dla szerszego grona odbiorców. Program miał charakter integracyjny, a u jego podstawy leżało przekonanie, że zbiory muzealne powinny być dostępne dla każdego. Przez jego realizację zainteresowaliśmy szersze grono uczestników historią.

 

 

 

 

                                                

                                                                     tekst M. Olejniczak 

fot. M. Jóźwikowska

Archiwum