poniedziałek 28 maj 2018

DOTACJA MKiDN przyznana

***

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy  z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Ochrona Zabytków Archeologicznych 2018 uzyskało dofinansowanie na projekt badawczo-naukowy Groby z biżuterią wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Dziekanowicach, zadanie 2-letnie (2018-2019 r.) zakończone drukiem publikacji.

Kierownik projektu Anna Wrzesińska Dział Nauk Przyrodniczych MPPL.

Archiwum