środa 12 wrzesień 2018

Konferencja „Rola parków krajobrazowych w zachowaniu przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Wielkopolski”

W dniach 6 i 7 września 2018 r. odbywała się konferencja Rola parków krajobrazowych w zachowaniu przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Wielkopolski zorganizowana przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Pracownicy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy uczestniczyli w konferencji z referatami oraz oprowadzali gości w Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach i na Ostrowie Lednickim.

Celem konferencji było ukazanie historycznych i przyrodniczych walorów parków: Lednickiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Promno oraz Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. 
W Lednickim Parku Krajobrazowym chroniona jest nie tylko przyroda, ale zabytkowe obiekty Ostrowa Lednickiego, siedziby dynastii Piastów, pierwszej korony Polski, oraz zbiory archeologiczne i pamięć wsi wielkopolskiej (A.M. Wyrwa; A. Tabaka). Poza aspektami historycznymi parków omawiano dwanaście typów siedliskowych lasu oraz rzadko spotykane okazy roślin (storczyki: kruszczyk szerokolistny i listera jajowata, lilia złotogłów, kukułka krwista i szerokolistna, a także pełnik europejski i nasięźrzał pospolity) Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (P. Śliwa) oraz populacje dzikich gęsi na terenie LPK (B. Krąkowski). 
Podczas sesji terenowej w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zapoznano uczestników konferencji z budownictwem i zwyczajami wsi wielkopolskiej (M. Fryza), a następnie z zabytkami Ostrowa Lednickiego (A. Tabaka).   
Sesja terenowa w Parku Krajobrazowym Promno (kompleksy leśne porastające pasmo moren czołowych i równinę sandrową) ukazała uczestnikom cenne przyrodniczo zbiorowiska z roślinnością wodną i szuwarową oraz jedyne w regionie stanowisko orzesznicy, którą spotkać można w lasach liściastych z bogatym podszyciem leszczyny i jeżyn, gdzie pracownicy ZPKWW umieszczają na drzewach charakterystyczne małe budki (zdjęcie) na wysokości do 1 m, często lokując je również w dziuplach lub budkach dla ptaków. Podziwiano działalność bobrów (zdjęcie), które budują tamy na ciekach, tworząc cenne rozlewiska, oraz rzadko występujący u nas gatunek drzewa – jarząb brekinia – rosnący na żyznych glebach w ciepłolubnych dąbrowach, grądach i buczynach. 
 

Archiwum