piątek 08 wrzesień 2017

Mały Skansen w nowej odsłonie dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy złożyło wniosek o dofinansowanie w ramach programu: WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH 2017 na realizację zadania „Konserwacja wiatraka z Gryżyny i spichlerza z Majkowa- muzealiów etnograficznych usytuowanych na terenie Małego Skansenu”

Wniosek ten zgłoszony  w ramach naboru I/ 2017 uzyskał dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 188 585,68 zł

Celem zadania było przywrócenie stanu właściwego obiektom poprzez przeprowadzenie ich konserwacji.

W ramach zadania konserwacji poddane zostały dwa obiekty -  muzealia ze zbioru Wielkopolskiego Parku Etnograficznego - wiatrak z Gryżyny oraz spichlerz z Majkowa.

 

Wiatrak z Gryżyny gm. Kościan to wiatrak typu "koźlak" .Jest  obiektem o drewnianej konstrukcji ścian i dachem  krytym gontem drewnianym. Wiatrak ten posiada jeden z najstarszych  zachowanych w Polsce elementów wyposażenia -  mianowicie  ruchomą  belkę tzw. mącznica opatrzona datą 1585 roku .   W 1972 roku obiekt został przeniesiony do Muzeum.

 

Spichlerz z Majkowa to XVIII wieczny budynek gospodarczy pierwotnie posadowiony w podwórzu folwarcznym majątku rodziny Lipskich. Jest to drewniany budynek wolnostojącym, jednokondygnacyjnym z poddaszem nieużytkowym, , dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy kryty gontem drewnianym. W1970 r. przeniesiony do muzeum pełnił rolę sali ekspozycyjnej, w której urządzane były wystawy o tematyce archeologicznej.

Wiatrak i spichlerz zostały translokowane na teren Małego Skansenu (obok siebie) przy przeprawie promowej na Ostrów Lednicki. Przeprowadzenie konserwacji w/w muzealiów umożliwi udostępnienie ich do zwiedzania turystom oczekującym na przeprawę na Ostrów Lednicki oraz zachęci do zwiedzenia Wielkopolskiego Parku Etnograficznego i zapoznania z obrazem XIX wiecznej wsi wielkopolskiej.

 

Efektem realizacji zadania jest ponowne wyeksponowanie i udostępnienie dla zwiedzających dwóch muzealiów etnograficznych znajdujących się w bliskim sąsiedztwie wczesnośredniowiecznej rezydencji na Ostrowie Lednickim.

Zapraszamy do zapoznania się z „Małym Skansenem „ w nowej odsłonie.

Archiwum