środa 26 kwiecień 2017

MPP/3/2017 Zapytanie ofertowe

„DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”. Opracowanie studium wykonalności oraz wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 4.4, Poddziałanie 4.4.1.

Zapytanie ofertowe

 

Wzór umowy

 

Załącznik nr 3 i nr 4