LOGO STRONY

Muzeum na międzynarodowym festiwalu sportów tradycyjnych i konferencji UNESCO

2017-10-06

drukuj


W dniach 13-18 września br. we włoskiej Weronie

dr Bartosz Prabucki, adiunkt muzealny Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy reprezentował naszą instytucję podczas XV edycji festiwalu sportów i gier tradycyjnych Tocati, którego częścią była międzynarodowa konferencja z udziałem przedstawicieli UNESCO, poświęcona tematyce niematerialnego dziedzictwa kulturowego Europy i gier tradycyjnych jako jego ważnej części.

 

Festiwal Tocati to duża, międzynarodowa impreza, podczas której można zapoznać się i zagrać w wiele sportów i gier tradycyjnych z całego świata, traktowanych tu jako cenne elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

 

Konferencja poświęcona była z kolei tematyce Konwencji na Rzecz Ratowania Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Głos zabrało podczas niej wiele prominentnych osób, zajmujących się tematyką ochrony dziedzictwa kulturowego ze szczególnym uwzględnieniem w tym względzie europejskich i pozaeuropejskich sportów i gier tradycyjnych.

 

Dzięki udziałowi w tym wydarzeniu Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy było reprezentowane na niezwykle ważnym forum międzynarodowym i nawiązało szereg cennych kontaktów z przedstawicielami świata muzeów etnograficznych (i innych), nauki i sportów tradycyjnych z krajów europejskich i pozaeuropejskich. W przyszłości może to zaowocować wspólnymi projektami i innymi działaniami na rzecz ochrony i promocji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz sportów i gier tradycyjnych jako istotnych elementów codziennego życia ludzi na całym świecie, a jednocześnie ważnej dziedziny kultury, która jest obecnie rozwijana w naszym Muzeum, a zwłaszcza w jego oddziale – Wielkopolskim Parku Etnograficznym.