LOGO STRONY

Pomnik Historii

2011-05-20

drukuj


Ostrów Lednicki

 

 

Zarządzeniem Prezydenta RP z  8 września 1994 roku (Monitor Polski nr 50 z 1994 r., poz. 421) uznano za pomnik historii wyspę - Ostrów Lednicki. Status ten przyznawany jest zabytkom o szczególnej, najwyższej wartości historycznej, naukowej i artystycznej, utrwalonym w powszechnej świadomości i mającym duże znaczenie dla dziedzictwa kulturowego Polski.

Do pobrania: zarządzenie.pdf