środa 18 lipiec 2018

Uroczysta wymiana listów intencyjnych

W siedzibie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy 17. lipca 2018 r. odbyła się uroczysta wymiana listów intencyjnych

rozpoczynająca współpracę pomiędzy Muzeum i Międzynarodowym Centrum Archeologii Podwodnej w Zadarze (Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru - International centre for underwater archaeology in Zadar).

Instytucje reprezentowali dr. sc. Luka Bekić (dyrektor Centrum) oraz prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa (dyrektor Muzeum). W uroczystości uczestniczył również Jerzy Jacek Domicz – Konsul Honorowy Republiki Chorwacji w Polsce.

Międzynarodowe Centrum Archeologii Podwodnej w Zadarze jest chorwacką instytucją badawczą, jednocześnie działającą w sieci tak zwanych centrów II kategorii UNESCO – jednostką skupiającą ekspertów i zajmującą się bieżącymi problemami dóbr światowego podwodnego dziedzictwa kulturowego, a także pracującą nad doskonaleniem metod ich analizy i ochrony.

Celem współpracy są działania zmierzające do jak najszerszego rozpoznania początków historii obydwóch krajów oraz ochrona i promocja podwodnego dziedzictwa archeologicznego Polski i Chorwacji. Zamierzamy to osiągnąć realizując wspólne projekty naukowe, konserwatorskie i ekspozycyjne.

Podstawowym obszarem wspólnych działań Muzeum i Centrum jest podwodne dziedzictwo archeologiczne i kwestie znaczenia środowiska wodnego w historii. Wieloaspektowe, interdyscyplinarne badania naukowe pozwolą na dokładniejsze poznanie przeszłości, a także roli środowiska wodnego w procesie kształtowania państwowości Chorwacji i Polski. Planujemy przygotowanie wspólnych projektów badawczych, konferencji naukowych oraz publikację wyników badań. Niebagatelne znaczenie ma również wymiana wiedzy i doświadczeń związanych z problematyką konserwatorską, w szczególności z trudnościami wynikającymi z konserwacji drewnianych przedmiotów zabytkowych pochodzących z podwodnych badań archeologicznych. Doświadczenia obu zespołów są w tej tematyce znaczne, a współpraca wpłynie korzystnie na zachowanie wydobytych podczas badań archeologicznych reliktów przeszłości. Planujemy również przygotowanie ekspozycji plenerowych promujących zabytki znajdujące się pod opieką Muzeum i Centrum.

 Liczymy na to, że nasze działania doprowadzą do poszerzenia wiedzy o przeszłości, a także przyczynią się do wzrostu zainteresowania dziedzictwem kulturowym Polski i Chorwacji.

tekst P. Sankiewicz

 

 

 

                         

 

Archiwum