czwartek 20 czerwiec 2013

Wspomnienia cenniejsze niż klejnoty

Rezerwat Archeologiczny Gród Wczesnopiastowski w Gieczu

Wspomnienia cenniejsze niż klejnoty

 

 

Wystawa czasowa przygotowana na rok 2013 ściśle związana jest z obchodzonym w tym roku Jubileuszem 50-lecia Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu obejmującego ochroną pozostałości jednego z najważniejszych piastowskich grodów. Rezerwat, otwarty 21 lipca 1963 r., jest najstarszą tego typu placówką w Wielkopolsce. Przez półwiecze swojej działalności stanowił nie tylko arenę sensacyjnych odkryć archeologicznych, był ośrodkiem popularyzującym archeologię i historię średniowiecza, ale również swoistym centrum kulturalnym integrującym życie mieszkańców gminy.

 

Wystawa prezentuje historię Rezerwatu widzianą przez pryzmat zdjęć oraz wspomnień uczestników i świadków licznych rozmaitych wydarzeń, dla których scenerią przez ostatnie 50 lat było Grodziszczko. Na osi czasu przedstawione są najważniejsze epizody z półwiecznej historii Rezerwatu. Dzięki zastosowaniu układu chronologicznego wyraźnie zaznaczają się czasowe zmiany priorytetów działań podejmowanych przez pracowników Rezerwatu. Narracja przeplata się tu ze zdjęciami oraz relacjami uczestników i świadków wydarzeń. Uzupełniają ją nagrania wspomnień płynące z głośników rozmieszczonych na sali wystawowej. Prezentowany jest też fragment filmu dokumentalnego zarejestrowanego w dniu otwarcia Rezerwatu przez ekipę Polskiej Kroniki Filmowej, a także wycinki z gazet i fragmenty wpisów z Ksiąg Pamiątkowych gromadzonych w Rezerwacie od lat 60. XX w.

 

Otwarcie wystawy rozpoczęło obchody jubileuszowe, nad którymi patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak oraz Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański.

 

 

Scenariusz:

Magda Miciak

 

Aranżacja plastyczna:

Wojciech Kujawa

 

Fotografie i ryciny:

Rezerwat Archeologiczny w Gieczu

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Muzeum Archeologicznego w Poznaniu

Muzeum Archeologiczne Środkowego Nadodrza w Zielonej Górze

Gminny Ośrodek Kultury w Dominowie

Fundacja SLAVIA

 

(archiwa prywatne)

Marta Gwizdała

Rafał Kordacki

Teresa Krysztofiak

Jarosław Krzemiński

Jadwiga Łaniecka

Bożena Łuczak

Honorata Musielak

Barbara Pawlaczyk

Michał Sójka

Teresa Szaroleta

Urszula Wolek

 

Wspomnienia:

Edwin Dzięciołowski (kierownik Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu w latach 1985-2000)

Zdzisława Flisińska (emerytowana nauczycielka ze Szkoły Zbiorczej w Gieczu)

Janusz Górecki (MPP na Lednicy)

Elżbieta Indycka (Rezerwat Archeologiczny w Gieczu)

Adam Jankowski (Dzierżnica)

Adam Kaczmarek (Poświątne)

Andrzej Kaszubkiewicz (Dyrektor MPP na Lednicy w latach 1978-2008)

Józef Konieczka (Chłapowo)

Teresa Krysztofiak (Rezerwat Archeologiczny w Gieczu)

Apolonia Łastowiecka (Poznań)

Honorata Musielak (Dzierżnica)

Eliza Naumowicz-Śmigielska (Poznań)

Marek Polcyn (MPP na Lednicy, prezes Fundacji SLAVIA)

Marta Słonimska (Żary)

Michał Sójka (Poznań)

Katarzyna Waliszka (Biskupice)

Urszula Wolek (Rezerwat Archeologiczny w Gieczu)

Uczniowie Gimnazjum im. mjr. H. Sucharskiego w Gieczu

 

 

Wystawa otwarta jest od 15 kwietnia 2013 r. do 15 marca 2014 r.

Archiwum