poniedziałek 31 marzec 2014

Wystawa w Gieczu- fotorelacja z otwarcia

,,Świątki, grajkowie, demony" to tytuł wystawy, która prezentuje kolekcję współczesnej plastyki nieprofesjonalnej w zbiorach Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach.Ekspozycję można oglądać w Rezerwacie Archeologicznym Gród Wczesnopiastowski w Gieczu.

Patronat -  Stowarzyszenie Twórców Ludowych

Patronat honorowy - Marszałek Województwa Wielkopolskiego

                             Marek Woźniak

 

Wystawa jest prezentacją wyboru z kolekcji współczesnej plastyki nieprofesjonalnej zgromadzonej w Oddziale Muzeum – Wielkopolskim Parku Etnograficznym w Dziekanowicach. Do wystawy wytypowano 160 rzeźb w drewnie z liczącej 400 prac kolekcji. Są dziełem ponad 30. rzeźbiarzy z terenu Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Tematyka i formy rzeźb nawiązują do dawnego świątkarstwa – jako reminiscencje przydrożnych krzyży, kapliczek i figur świętych, kultu cudownych wizerunków maryjnych i świętych, zwyczajów ludowo-religijnych, a także wystrojów i sztuki kościelnej, z których też czerpali wzory dawni świątkarze. Szczególne miejsce, tak dawniej, jak i dziś, zajmuje w rzeźbiarstwie tematyka pasyjna. Inna grupa tematów to życie dawnych mieszkańców wsi: prace rolnicze, dawne rzemiosła, zwyczaje i obrzędy, portrety ludzi z wiejskich społeczności, wierzenia, legendy, lokalna historia, folklor i demonologia a także barwne – realistyczne i fantazyjne  figurki ptaków.

Na wystawie można podziwiać rzeźby takich twórców jak Zdzisław Staszak i Piotr Staszak z Brudzewa, Piotr Woliński z Kcyni,, Tadeusz Flak z Pamiątkowa, Jerzy Sowijak z Bukówca Górnego, Bogdan Osuch z Jarocina, Bronisław Suchy ze Starej Wiśniewki, Teodor Kupś z Trzemeszna, Ludwik Oleksy  z Zielonej Góry i wielu innych. Towarzyszą jej prezentacje materiałów fotograficznych i projekcje filmów przybliżających sylwetki rzeźbiarzy, ich pracownie i działania, a także zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.

Scenariusz wystawy – Marta Romanow-Kujawa, oprawa plastyczna – Wojciech Kujawa, kurator wystawy – Teresa Krysztofiak

 

Wystawa czynna  będzie do 15 października 2014 r.

 

Sponsorzy wystawy:

Ferma Drobiu Tomasz Adaszak -  Chłapowo k.Środy Wlkp.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz - Ruszkowo k. Środy Wlkp.

 

fot. A.Ziółkowski

Archiwum