Wyjaśnienia treści SIWZ 08.09.2015

wtorek 08 wrzesień 2015

Postępowanie nr MPP – 2 - 2015

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

środa 02 wrzesień 2015

Lednogóra: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Numer ogłoszenia: 227252 - 2015; data zamieszczenia: 02.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty MPP-1-2015

poniedziałek 03 sierpień 2015

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych p.n. Kompleksowe usługi poligraficzne dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w 2015 r.

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 01-2015

piątek 03 lipiec 2015

Dziekanowice, dnia 3 lipca 2015 roku

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1-2015

czwartek 02 lipiec 2015

Dziekanowice, dnia 02.07.2015 r. Postępowanie nr MPP – 1 - 2015

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (poligrafia kompleksowa)

piątek 26 czerwiec 2015

Lednogóra: KOMPLEKSOWE USŁUGI POLIGRAFICZNE DLA MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY W 2015 R. Numer ogłoszenia: 157286 - 2015; data zamieszczenia: 26.06.2015

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek 11 grudzień 2014

Dziekanowice, dnia 11 grudnia 2014 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi (ochrona obiektów)

czwartek 27 listopad 2014

Lednogóra: Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Numer ogłoszenia: 389430 - 2014; data zamieszczenia: 27.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

MPP-6-2014 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek 04 listopad 2014

Nr postępowania: MPP-6-2014

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

piątek 24 październik 2014

Nr postępowania: MPP-5-2014