Wyjaśnienia treści SIWZ 17.10.2014

piątek 17 październik 2014

***

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

wtorek 14 październik 2014

Lednogóra: BUDOWA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY Numer ogłoszenia: 340512 - 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

 

Wyjaśnienia treści SIWZ 08.10.2014

środa 08 październik 2014

***

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

wtorek 07 październik 2014

Ogłoszenie nr 328262-2014 z dnia 2014-10-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Lednogóra 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, który jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4 - usługi ochroniarskie. 2. Miejsce realizacji... Termin składania ofert:...

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

piątek 03 październik 2014

***

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

wtorek 26 sierpień 2014

***

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ

wtorek 26 sierpień 2014

***

 

MPP-03-2014 Lednogóra: Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

środa 16 lipiec 2014

Lednogóra: Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Numer ogłoszenia: 154711 - 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

ZAPYTANIA OFERTOWE (ZMIANA)

czwartek 27 luty 2014

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

 

ZAPYTANIA OFERTOWE - Lednickie Centrum Animacji Kutlury

piątek 31 styczeń 2014

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH