MPP-01-2014 Lednogóra: Dostawa oleju opałowego

wtorek 14 styczeń 2014

Lednogóra: Dostawa oleju opałowego Numer ogłoszenia: 14172 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

MPP-5-2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

wtorek 16 lipiec 2013

Nr postępowania: MPP-5-2013

 

Postępowanie nr MPP – 5 - 2013: WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

wtorek 02 lipiec 2013

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” Przez: MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY DZIEKANOWICE 32 62-261 LEDNOGÓRA

 

MPP-5-2013 Lednogóra: Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

czwartek 27 czerwiec 2013

Numer ogłoszenia: 247592 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

MPP-04-2013 Lednogóra: Sukcesywny zakup paliw płynnych z dystrybutorów na stacji paliw

piątek 22 luty 2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

MPP-2-2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek 14 luty 2013

Nr postępowania: MPP-2-2013

 

MPP-02-2013 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

poniedziałek 04 luty 2013

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zintegrowany system sprzedaży, gospodarki magazynowej i rozliczeń księgowych w punktach handlowych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.”

 

MPP-02-2013 Lednogóra: Zintegrowany system sprzedaży, gospodarki magazynowej i rozliczeń księgowych w punktach handlowych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

piątek 25 styczeń 2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

MPP-01-2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek 24 styczeń 2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

MPP-01-2013 Lednogóra: Dostawa oleju opałowego

środa 16 styczeń 2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy