MPP-02-2013 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

poniedziałek 04 luty 2013

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zintegrowany system sprzedaży, gospodarki magazynowej i rozliczeń księgowych w punktach handlowych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.”

 

MPP-02-2013 Lednogóra: Zintegrowany system sprzedaży, gospodarki magazynowej i rozliczeń księgowych w punktach handlowych Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

piątek 25 styczeń 2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

MPP-01-2013 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek 24 styczeń 2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

MPP-01-2013 Lednogóra: Dostawa oleju opałowego

środa 16 styczeń 2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

MPP-1-2012 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

czwartek 02 sierpień 2012

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych p.n. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

 

MPP – 1 - 2012 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

piątek 13 lipiec 2012

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

 

MPP – 1 - 2012 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

piątek 13 lipiec 2012

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

 

MPP – 1 - 2012 Lednogóra: Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

poniedziałek 09 lipiec 2012

Numer ogłoszenia: 149161 - 2012; data zamieszczenia: 09.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

poniedziałek 09 styczeń 2012

Nr postępowania: MPP-08-2011 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego pn.

 

Postępowanie nr MPP – 08 - 2011

poniedziałek 19 grudzień 2011

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO