Zmiana treści SIWZ 28.06.2011

wtorek 28 czerwiec 2011

Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Druk oraz dostawa książki pt. Konserwacja drewna zabytkowego. Między teorią a praktyką oraz powiązane z nim: skład, łamanie tekstów, redakcja techniczna, naświetlanie, oprawa.

środa 22 czerwiec 2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

środa 13 kwiecień 2011

Dot.: przetargu nieograniczonego pisemnego na wynajem lokali użytkowych z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną położonych w Dziekanowicach 23 i 32

 

Przetarg nieograniczony pisemny na wynajem lokali użytkowych na działalność gastronomiczną na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

poniedziałek 21 marzec 2011

MPP-02-2011 Przedmiotem przetargu są 2 lokale użytkowe: