Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

środa 19 kwiecień 2017

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Konserwacja wiatraka z Gryżyny i spichlerza z Majkowa – muzealiów etnograficznych usytuowanych na terenie Małego Skansenu”.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

wtorek 11 kwiecień 2017

Dotyczy: „Konserwacja wiatraka z Gryżyny i spichlerza z Majkowa – muzealiów etnograficznych usytuowanych na terenie Małego Skansenu”

 

MPP/2/2017 Ogłoszenie przetargu

wtorek 28 marzec 2017

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, w dniu 28.03.2017 ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą: ,, Konserwacja wiatraka z Gryżyny i spichlerza z Majkowa – muzealiów etnograficznych usytuowanych na terenie Małego Skansenu”.

 

MPP/1/2017

wtorek 21 marzec 2017

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Opracowanie dokumentacji projektowej”.

 

MPP/1/2017 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

poniedziałek 06 marzec 2017

Dziekanowice, dnia 6 marca 2017 r.

 

Wyjaśnienia treści SIWZ do przetargu pn. "Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy"

środa 01 marzec 2017

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn: „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Opracowanie dokumentacji projektowej” Przez: MUZEUM...

 

MPP/1/2017 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

piątek 24 luty 2017

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. "DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Opracowanie dokumentacji projektowej."

 

MPP/1/2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

piątek 24 luty 2017

Zamawiający w dniu 24.02.2017 r. opublikował na stronie internetowej zmianę treści SIWZ. WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej...

 

MPP/1/2017 Zmiana treści SIWZ 24022017

piątek 24 luty 2017

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Opracowanie dokumentacji projektowej”.

 

MPP/1/2017 Zmiana treści SIWZ.

czwartek 23 luty 2017

Dziekanowice, dn.23.02.2017r.