MPP/1/2017

czwartek 23 luty 2017

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.„DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Opracowanie dokumentacji projektowej.”

 

MPP/1/2017 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

środa 22 luty 2017

Dziekanowice, dn.22.02.2017r.

 

MPP/1/2017 Zmiana treści SIWZ

środa 22 luty 2017

Dziekanowice, dn.22.02.2017r.

 

MPP/1/2017 Ogłoszenie przetargu

piątek 17 luty 2017

Zamawiający w dniu 17.02.2017 ogłasza przetarg nieograniczony pod nazwą ,,Dziedzictwo Pierwszych Piastów - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy".

 

MPP-8-2016

czwartek 22 grudzień 2016

ZAWIADOMIENIE O NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERCIE

 

MPP-8-2016

poniedziałek 19 grudzień 2016

Informacja z otwarcia ofert Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”

 

MPP-8-2016

poniedziałek 12 grudzień 2016

Lednogóra: Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

MPP-06-2016

piątek 02 grudzień 2016

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

MPP-7-2016 ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

wtorek 29 listopad 2016

„Wykonanie pełnobranżowej inwentaryzacji konserwatorsko-budowlanej budynków folwarcznych (OTTON, JAŁOWNIK, BUKACIARNIA) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.

 

MPP/7/2016 Zapytanie Ofertowe

poniedziałek 28 listopad 2016

„Wykonanie pełnobranżowej inwentaryzacji konserwatorsko-budowlanej budynków folwarcznych (OTTON, JAŁOWNIK, BUKACIARNIA) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”.