MPP-5-2016 Dodatkowe informacje do zapytania ofertowego

poniedziałek 05 wrzesień 2016

„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oceną stanu technicznego i możliwości zagospodarowania terenu folwarku i zlokalizowanych na nim budynków folwarcznych (OTTON, BUKACIARNIA I, BUKACIARNIA II) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury...

 

MPP-5-2016 Zapytanie ofertowe

piątek 02 wrzesień 2016

„Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z oceną stanu technicznego i możliwości zagospodarowania terenu folwarku i zlokalizowanych na nim budynków folwarcznych (OTTON, BUKACIARNIA I, BUKACIARNIA II) na potrzeby realizacji Przedsięwzięcia p.n. „DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW – rozbudowa infrastruktury...

 

ROZEZNANIE CENOWE

środa 20 lipiec 2016

O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAZONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

 

MPP/4/2016 Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego oraz zmiana treści zapytania ofertowego.

poniedziałek 11 lipiec 2016

DZIEKANOWICE 11.07.2016

 

Postępowanie nr MPP/3/2016

wtorek 05 lipiec 2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zapytanie ofertowe

wtorek 05 lipiec 2016

Dziekanowice, 5.07.2016 Zapytanie ofertowe nawykonanie badań podłoża gruntowego wraz z opracowaniem kompletu dokumentacji dla Przedsięwziecia p.n. ,,DZIEDZICTWO PIERWSZYCH PIASTÓW - rozbudowa infrastruktury magazynowo-konserwatorsko-wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy!

 

MPP/2/2016 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

poniedziałek 20 czerwiec 2016

Dziekanowice, dnia 20 czerwca 2016 r.

 

"Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia" Numer ogłoszenia: 91937 - 2016

piątek 17 czerwiec 2016

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi konserwatorskie określone następująco we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 92522000-6 Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych 92522200-8 Usługi ochrony budynków... Termin składania ofert: 2016-06-24

 

Numer ogłoszenia: 90147 - 2016, OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

czwartek 16 czerwiec 2016

Lednogóra: Prace konserwatorsko-restauratorskie reliktów X-wiecznej budowli pałacowo-sakralnej oraz południowego basenu chrzcielnego (etap III)

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

wtorek 14 czerwiec 2016

Dziekanowice, dnia 14 czerwca 2016 r., Postępowanie nr MPP/1/2016