poniedziałek 21 maj 2012

Nagroda dla Muzeum!

W dniu 18 maja na uroczystej Gali w sali balowej Łazienek Królewskich w Warszawie odbyło się zakończenie XXXII edycji konkursu na wydarzenia muzealne SYBILLA 2011. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy zostało laureatem konkursu w kategorii wystawy etnograficzne i archeologiczne.

Organizatorem tegorocznej Edycji był Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i Łazienki Królewskie w Warszawie.

„Celem konkursu jest uhonorowanie najciekawszych projektów ze wszystkich dziedzin działalności muzealnej, wyrażenie uznania dla pracy twórców i realizatorów dokonań muzealnych oraz upowszechnianie nowatorskich rozwiązań organizacyjnych” (z informacji o Konkursie na stronach internetowych MKiDN i NIMOZ)

Spośród 180 zgłoszeń w ramach 10 kategorii, 12 osobowe Jury, w którym zasiedli wybitni przedstawiciele świata nauki i kultury powołani przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, nominowało do Nagrody 32  projekty.

W kategorii „wystawy etnograficzne i archeologiczne” nominowano:

 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

za wystawę
„Ostrów Lednicki. Pod niebem średniowiecza”

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Muzeum Historii Katowic

za wystawę
Dom lalki. Rzeczywistość w miniaturze

 

Muzeum Narodowe w Gdańsku

za wystawę
Etnoinspiracje

 

Muzeum Narodowe w Krakowie

za wystawę
Na wysokiej połoninie. Sztuka Huculszczyzny – Huculszczyzna w sztuce

 

Spośród nominowanych wystaw Główną Nagrodę Jury przyznało

 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

 

Statuetkę Sybilli 2011 i dyplom Laureata z rąk Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Prof. Małgorzaty Omilanowskiej, Przewodniczącego Jury Prof. Jana Skuratowicza  i Dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków Prof. Piotra Majewskiego odebrał Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy Prof.  Andrzej M. Wyrwa i towarzyszący mu twórcy nagrodzonej wystawy: dr Janusz Górecki autor scenariusza i Wojciech Kujawa – projektant aranżacji. Za zaszczytne wyróżnienie podziękował Prof. Andrzej M. Wyrwa.

 

             

 

 

 

 

 

Po nominacjach z lat  2001  i  2009 i Grand Prix Sybilla 2010 w kategorii Konserwacja Muzealiów za projekt Ratowania i konserwacji naszyjnika srebrnych kaptorg  z przełomu X/XI wieku, to już druga (!) statuetka dla Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

 

List gratulacyjny  

 

 

Fot. K.Obuchowicz-Skopiec, W.Kujawa, R.Opęchowski

Archiwum