piątek 19 maj 2017

Profesor Stanisław Suchodolski laureatem Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego

Tegoroczny laureat Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego jest jednym z głównych przedstawicieli nauk historycznych zajmujących się Piastami i piastowskim dziedzictwem. Profesor Stanisław Suchodolski jest archeologiem, numizmatykiem i historykiem.

 Profesor dr hab. Stanisław Suchodolski laureatem

dziewiątej edycji
Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego

  

Na podstawie Uchwały nr 2694/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dn. 12 czerwca 2009 r. ustanawiającej „Nagrodę Lednickiego Orła Piastowskiego” i zgodnie ze Statutem Nagrody, na wniosek dr hab. Borysa Paszkiewicza. 

Kapituła Nagrody w składzie: Arcybiskup Archidiecezji Gnieźnieńskiej, Arcybiskup Archidiecezji Poznańskiej, Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektor Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Prezes Stowarzyszenia Naukowego Archeologów Polskich, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego i Sekretarz Kapituły w dniu 4 maja 2017 r. jednogłośnie przyjęła wniosek i przyznała Nagrodę WYBITNEMU HISTORYKOWI I NUMIZMATYKOWI Profesor dr hab. Stanisławowi Suchodolskiemu.

Honorowa Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego przyznawana jest raz w roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego.

Uroczyste wręczenie statuetki Lednickiego Orła Piastowskiego odbyło się 31 maja 2017 roku w siedzibie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

 

 

Tegoroczny laureat Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego jest jednym z głównych przedstawicieli nauk historycznych zajmujących się Piastami i piastowskim dziedzictwem. Profesor Stanisław Suchodolski jest archeologiem, numizmatykiem i historykiem. Urodził się w Warszawie 4 maja 1936 roku,  w latach 1953-57 studiuje archeologię na Uniwersytecie Warszawskim. A Jego praca magisterska pt. "Technika bicia monet w Polsce we wczesnym średniowieczu" napisana pod kierunkiem profesora Witolda Hensla wyraźnie wskazuje na zainteresowania numizmatyką.
W 1956 roku podejmuje studia historii u prof. Aleksandra Gieysztora, a równocześnie pod kierunkiem prof. Ryszarda Kiersnowskiego pisze rozprawę doktorską pt. ,,Mennictwo w Polsce wczesnośredniowiecznej od X do XII wieku".
Specjalistyczne studia we Francji i we Włoszech, uczestnictwo w licznych międzynarodowych kongresach i sympozjach numizmatycznych, a także prowadzenie i uczestnictwo w szergu badaniach wykopaliskowych (m.in. Szeszupka, Szurpiły, Czersk, Montaigut, Condorcet, Zamek Warszawski, Błonie, Kopytowo) powoduje, iż staje się znakomitym znawcą monety średniowiecznej w Europie. Efektem Jego badań są liczne publikacje.
Profesor Stanisław Suchodolski jest wybitnym numizmatykiem, swoje zainteresowania nad historią pieniądza rozpoczął od badań mennictwa rodzimego. Badał genezę mennictwa, jego organizację, obieg monety polskiej i europejskiej, wzajemne powiązania archeologii i numizmatyki, traktując monetę jako źródło archeologiczne i historyczne czy ikonograficzne. Jego badania przyczyniły się do rozpoznania mennictwa Piastów, i to Jemu zawdzięczamy skorygowanie czasu bicia monet przez Mieszka i przypisanie ich nie Mieszkowi I ale jego wnukowi Mieszkowi II.
Od 1957 był pracownikiem w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN (wcześniejsza nazwa: Instytut Historii Kultury Materialnej), a także w Instytucie Archeologii UW. Od 2007 r. jest również redaktorem Wiadomości Numizmatycznych. Prócz tego Profesor jest członkiem - korespondentem American Numismatic Society, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Węgierskiego Towarzystwa Numizmatycznego, Czeskiego Towarzystwa Numizmatycznego. Zainteresowania badawcze Profesora obracają się wokół problematyki numizmatyki średniowiecznej, szczególnie łacińskiego kręgu kulturowego. Prowadził on prace wykopaliskowe na Mazowszu (Czersk, Warszawa i inne) i we Francji (Montaigut, Condorcet). Profesor Suchodolski opublikował ponad 500 prac o charakterze przyczynkarskim, a także 8 książkowych.
Profesor Stanisław Suchodolski łączy pracę naukową z dydaktyką przez szereg lat wiążąc się z Instytutem Archeologii i Etnologii PAN oraz Uniwersytetem Warszawskim. Jest członkiem wielu towarzystw i stowarzyszeń krajowych jak i zagranicznych, jest laureatem wielu nagród i odznaczeń (w tym Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Nagroda im. Joachima Lelewela Wydziału I PAN, Société Française de Numismatique - Jeton de vermeil, Medal Archera Huntingtona American Numismatic Society, Medal Lux et Laus za 2015 r. Stałego Komitetu Mediewistów Polskich).
Od wielu lat Profesor Stanisław Suchodolski współpracuje z Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Jemu zawdzięczamy opracowanie monet z badań Ostrowa Lednickiego (w tym skarb kwartników śląskich z początku XIV wieku), a także analizę monet z cmentarzyska w Dziekanowicach.

 

Archiwum