środa 26 marzec 2014

17 Funeralia Lednickie

Dnia 14 - 15 maja odbyła się konferencja naukowa ,,Cmentarzyska - relacje społeczne i międzykulturowe" organizowana przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy wraz z Polskim Towarzystwem Antropologicznym i Stowarzyszeniem Naukowym Archeologów Polskich oddział w Poznaniu.

Warsztaty multidyscyplinarne będące jedynym tego rodzaju cyklicznym miejscem dyskusji badaczy zajmujących się badaniem cmentarzysk i obrzędowością sepulkralną.

Do udziału w  tegorocznych warsztatach zaprosiliśmy specjalistów zarówno z dziedziny archeologii, antropologii jak i historii. Przygotowane przez nich referaty będą wstępem do dyskusji w ramach każdego z zagadnień programowych 17 Funeraliów Lednickich.

 

 

ORGANIZATORZY:


Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Polskie Towarzystwo Antropologiczne

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu


KOMITET NAUKOWY:

 

dr hab. Alicja Budnik prof. nadzw. UAM
dr hab. Wojciech Dzieduszycki prof. nadzw. UZ
prof. dr hab. Maria Kaczmarek
dr hab. Tomasz Kozłowski
dr hab. Barbara Kwiatkowska prof. nadzw. UP
prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa
mgr Jacek Wrzesiński

 

PROGRAM

 

 

 
 

Archiwum