wtorek 02 sierpień 2016

20-21.08 III Grzybowski Turniej Wojów!

,,Miecz dla bohatera"

     Kronikarz Gall Anonim pisząc o najstarszym państwie Piastów wychwalał wojów Mieszka i Bolesława oraz organizację drużyny a też opiekę władców nad jej członkami i ich rodzinami. Stoczone zwycięskie bitwy i powiększająca się domena Piastów świadczą o sprawności drużyny oraz o niezwykłych umiejętnościach taktycznych i umiejętnościach bojowych przywódców. Ich wyjątkowe umiejętności i wartość nie byłyby możliwe bez ciągłych ćwiczeń, bez podnoszenia swych umiejętności i sprawności. Młodsi uczyli się od starszych, a ci spotykali się na turniejach gdzie nie tylko wykazywali się umiejętnościami w posługiwaniu się bronią, ale też demonstrowali swą siłę, zwinność i zmysł organizacyjny.

     Pragnąc nawiązać do tych wydarzeń w czasie tegorocznego turnieju wyłonimy najlepszego i najbardziej sprawnego woja, który wywalczy wyjątkowy miecz, a jego drużyna otrzyma proporzec i tytuł Drużyny Kasztelana Grzybowskiego.

     Dlatego też spotkajmy się na grzybowskim grodzie w trzeci weekend sierpnia i wspólnie stwórzmy atmosferę średniowiecznego turnieju. Niech znów, jak przed tysiącem lat, rozbrzmi szczęk oręża, okrzyki gawiedzi, nawoływanie rzemieślników i kramarzy, wesoła muzyka, codzienna krzątanina w obozie. A wszystko po to by móc wybrać najlepszego woja piastowskiej ziemi. Wydarzenie stanowić będzie pretekst do przybliżenia wszystkim obrazu początków polskiej państwowości – oprócz zmagań wojów zobaczyć będzie można prezentacje, spektakle parateatralne i inscenizacje historyczne. Będzie można wziąć udział w wykładach popularno-naukowych, zabawach i warsztatach edukacyjnych dla najmłodszych i dorosłych, w koncertach i wielu innych wydarzeniach.

 

PROGRAM

 

 
 

Archiwum