poniedziałek 03 sierpień 2015

II Grzybowski Turniej Wojów – "Bój o most" już 22 i 23 sierpnia!

Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie

II Grzybowski Turniej Wojów –"Bój o most" odbędzie się na grodzisku pochodzącym z X-XI wieku a znajdującym się w miejscowości Grzybowo. Jest to autentyczna pozostałość grodu, jednego z miejsc łączących się z Mieszkiem I i Bolesławem Chrobrym. Jego powierzchnia obejmująca przestrzeń ok. 4 ha doskonale nadaje się na żywą edukację historyczną.

 

II Grzybowski Turniej Wojów – "Bój o most" odbywający się w trzeci weekend sierpnia na terenie Rezerwatu Archeologicznego Gród w Grzybowie, będącego Oddziałem Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, ma mieć charakter edukacyjno-naukowy. Jego zadaniem jest animacja historii poprzez zobrazowanie gry wojennej wojowników z okresu X i XI w., czyli z okresu formowania się początków polskiej państwowości. Celem tych działań jest ugruntowywanie wiedzy historycznej w szerokich kręgach społecznych poprzez prezentacje i animacje historyczne w autentycznym – historycznym miejscu, przy wykorzystaniu sprawdzonej wiedzy historycznej, rekonstruowanej przez znakomitych specjalistów – archeologów, historyków, rekonstruktorów historycznych i animatorów historii. Tegoroczne wydarzenie nawiązuje do idei mostów. Mosty to zarówno symbole łączące przeszłość z teraźniejszością, jak i symbole pozwalające na łączenie wielokulturowości w historii Polski, oraz łączenia różnorodnych interpretacji przeszłości i sposobów wyjaśniania minionych epok. Wydarzenie nawiązuje i odbywa się w atmosferze historycznych turniejów rycerskich znanych ze źródeł historycznych i ikonografii. Wydarzenie będzie obrazować jedno z najtrudniejszych działań militarnych – walkę drużyn na moście, na obiekcie zainscenizowanym na grzybowskim grodzie i przetworzonym w animowany obraz z przeszłości przez rekonstruktorów historycznych, naukowców i edukatorów.

Historię zna każdy, lecz niewielu rozumie. Edukacja historyczna wymaga znajomości nie tylko dat ale i procesów. Gród w Grzybowie w okresie formowania się naszego państwa był jednym z najważniejszych miejsc. Świadomość roli tego grodu jest wciąż niewielka. II Grzybowski Turniej Wojów, będący kontynuacją dotychczasowych widowisk plenerowych, ma mieć walory edukacyjne budzące lokalną świadomość i poczucie znaczenia miejsca w którym się żyje na co dzień, a którego świetność już dawno przeminęła. Edukacja historyczna przybierze formę żywej nauki – rekonstrukcje walk, które znamy z licznych zabytków archeologicznych, przypomnienie ludzi wojowników, rzemieślników i kmieci budujących wspólnie państwo piastowskie, ożywienie autentycznego świadka historii - grzybowskie grodzisko. Zadanie jakie stawiamy przed II Grzybowskim Turniejem Wojów ma skłonić publiczność do większego zainteresowania się przeszłością, do jej poznawania a dzięki temu do lepszego zrozumienia przemian jakie zachodziły w czasach formowania się polskiej państwowości. Chcemy by to wydarzenie poprzez swoją wieloaspektowość rozbudziło ciekawość i chęć poznawania naszego wspólnego dziedzictwa kultury, w które wpisuje się gród w Grzybowie, ziemia wrzesińska, region wielkopolski.

Rekonstrukcja historyczna na grzybowskim grodzie jest jednym z niewielu wydarzeń w Wielkopolsce przypominającym świetność Piastów, a tym samym podtrzymującą świadomość o tworzeniu się państwa polskiego w tym regionie. Poprzez różnorodne elementy takie jak pokaz walk i uzbrojenia, wykłady popularnonaukowe, koncerty dawnej muzyki, wystawy, warsztaty edukacyjne, spotkania z archeologami i historykami, działania podejmowane przez animatorów historii, spotkania z pasjonatami i odtwórcami minionej epoki chcemy oddać kształt i atmosferę panującą w czasie średniowiecznych turniejów, które stanowiły święto dla wszystkich.

Wydarzenie ma na celu zachęcenie zwłaszcza młodych ludzi do zainteresowania się przeszłością, lokalną historią, a też zachęcić do udziału w działaniach rekonstruktorskich i edukacyjnych. II Grzybowskiemu Turnieju Wojów – "Bój o most" przyświeca oświeceniowa zasada "Ucząc bawić, bawiąc uczyć".

W wydarzenie angażuje się lokalna społeczność Grzybowa skupiona zarówno wokół Stowarzyszenia „Szansa”, jak i Rady Sołeckiej, Rady Parafialnej, Rady Rodziców przy miejscowym Zespole Szkół, Koła Gospodyń Wiejskich.

 

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego; Burmistrza Miasta i Gminy Września; Powiat Wrzesiński; Wiejskie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalno-Turystyczne SZANSA Grzybowo; Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich oddział w Poznaniu

 

Rezerwat Archeologiczny Gród w Grzybowie

Grzybowo 10a

62-300 Września

tel. 507 513 798; 61-880 00 76

e-mail: grzybowo@lednica.pl

facebook.com/rezerwatgrzybowo

www.lednica.pl

 

 

                                                                          Jacek Wrzesiński

Archiwum