czwartek 14 kwiecień 2011

Lednicka Wiosna Poetycka Edycja XX-21.05

Od dwudziestu lat w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy z inicjatywy poetki Stanisławy Łowińskiej organizowana jest Lednicka Wiosna Poetycka- koegzystencja sztuk łącząca poezję, warsztaty literackie, plenery plastyczne, spotkania z muzyką, wybitnymi artystami i poetami scen polskich.

To także symboliczne sadzenie wierzb w Gaju Poezji na terenie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Pragnienie, by w cieniu tych drzew pozostawały: światło, pamięć ludzkich serc i słowo a Ziemia Lednicka, …skąd nasz ród… budziła u młodych poetów (wychowanków szkół wszystkich szczebli) refleksję nad swoją historią i pięknem. Refleksję, dzięki której młodzi poeci mogą wyrażać swoje przeżycia, także patriotyczne, językiem sztuki, pięknem polskiego słowa.

Pokłosiem turnieju poetyckiego O Koronę Wierzbową realizowanego w ramach Lednickiej Wiosny Poetyckiej jest osiem tomików poezji, które pilotowała Stanisława Łowińska. Są to następujące książki: Strofy Lednickie (Poznań 1999), Daj nam liści do korony, daj powracać… (Poznań 2002), Na niemałej wyspie (Poznań 2003),Z serca na serce Poznań 2005), Imię wiatru (Poznań 2006), Wianek z chmur (Poznań 2008), Świat wysokiej trawy (Poznań 2010) oraz W tajemnicy wersów 2011.


 

Zwykle w uroczystościach finałowych biorą udział artyści z kraju i zagranicy. We Dworze ze Studzieńca (Wielkopolski Park Etnograficzny, MPP na Lednicy) występowali już m.in. Grzegorz Turnau, Tadeusz Woźniak, Leszek Długosz, Wanda Warska z Andrzejem Kurylewiczem, Grzegorz Tomczak, Elżbieta Adamiak i Hanna Banaszak.

 

We wstępie do tomiku Na niemałej wyspie Sergiusz Sterna-Wachowiak napisał:

Okazała wyspa na Jeziorze Lednickim, jedno z gniazd polskiej ojczyzny, nic dziwnego, że podczas Lednickiej Wiosny Poetyckiej co roku odwiedzana jest przez młodych i bardzo młodych poetów. Na niemałej wyspie rojno przecie od metafor, które ten skrawek gruntu, położony niby tratwa na wodzie, przenoszą do wciąż innej jeszcze rzeczywistości. Mitycznej, fantasmagorycznej, nadrealnej.

Poezja ćwiczy naszą percepcję i wyobraźnię, ukazuje nieoczekiwane strony świata, sensy słów, znaczenia znaków; wiersz, bywa, poszerza rzeczywistość. Tu już nie o to tylko idzie, jak niemała lednicka wyspa zapisuje czy odciska w swym języku znaków nasze i nie nasze dzieje. Równie ważne, jakim tworzywem, polszczyzną, i z jaką biegłością posługują się w wierszach młodzi poeci. Jaki jest stan ich wyobraźni, wrażliwości, rzemiosła? 

Niejeden wiersz bywa niemałą wyspą wzniosłości, piękna, wolności pośród piany bełkotu. Pisanie poezji jest odmianą życia na wyspach, o którym prawi Czesław Miłosz, ale kto wie, czy na którejś z tych wysp nie znajduje się złote runo rzeczywistego?...

Pani Stanisława Łowińska, która jest pomysłodawczynią, animatorką i współorganizatorką tego przedsięwzięcia, działa i pracuje na rzecz kultury i oświaty już ponad 45 lat. Nie ustając w coraz to nowych pomysłach i przedsięwzięciach, inspiruje młodzież do twórczej pracy nad sobą. Niektórzy z laureatów spotkań lednickich otrzymali stypendia twórcze i wydają swoje wiersze.

Zobacz artykuł związany z Lednicką Wiosną Poetycką, który ukazał się w najnowszym, lipcowym numerze →"Gazety Ulicznej-kwartalnika gospodarki solidarnej"

 

Najbliższe wydarzenie odbędzie się 21 maja 2016 w Wielkopolskim Parku Etnograficznym.

Będzie to XX turniej poetycki ,,O korona Wierzbową" adresowany do uzdolnionej literacko młodzieży W wieku od 12 do 19 lat. Cel – odkrywanie i rozwijanie młodych talentów poetyckich, propagowanie patriotyzmu, wiedzy przyrodniczej, historycznej oraz geograficznej o ziemi lednickiej. Regulamin uczestnictwa – tel. 61 427 59 34 lub 61 820 91 65.

 

PROGRAM


10:00 - Powitanie gości: Biblioteka Publiczna – Dom Kultury w Łubowie - Turniej Jednego Wiersza

Wystawa prac plastycznych wychowanków Bożeny Beim z MDK nr 1 w Poznaniu ok.

12:00 Zwiedzanie Wyspy Ostrów Lednicki oraz wystawy stałej ,,Pod niebem średniowiecza. Ostrów Lednicki"

15:00 Posiłek

15:30 Sadzenie wierzby w Gaju Poezji (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)

Recital Macieja Wróblewskiego - kościół z Wartkowic na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach

16:30 Finał Turnieju Poetyckiego „O Koronę Wierzbową” - sala konferencyjna w Dziekanowicach

18:0 - Zakończenie XIX Lednickiej Wiosny Poetyckiej

 

Stanisława Łowińska – pomysłodawczyni i realizatorka

 

Wspomagają:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Poznań

Wójt i Biblioteka Gminy Łubowo

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Poznaniu

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Wielkopolski w Poznaniu

 

FINAŁ TURNIEJU POETYCKIEGO O KORONĘ WIERZBOWĄ miejsce: Dziekanowice 32 (Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)

Publikacje wierszy, w sprawie zamówień prosimy o kontakt z Panią Stanisławą Łowińską- tel. 61-427-5934

 
 
 
 

 

 
 

Archiwum