piątek 29 kwiecień 2011

Nowa wystawa w Dziekanowicach już otwarta!

Wystawa na folwarku w Dziekanowicach przeszła gruntowną przebudowę i modernizację. Jej uroczyste otwarcie nastąpiło 29 kwietnia.  Wszystkich zainteresowanych  nową odsłoną tej niezwykłej ekspozycji serdecznie zapraszamy !!!

  Wystawa „Ostrów Lednicki. Pod niebem średniowiecza”, to nowa ekspozycja archeologiczna Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Składając z wycinków odtwarzanej przeszłości  obraz Ostrowa Lednickiego, autor ekspozycji próbuje rozwiązać jedną z licznych zagadek okresu wczesnej państwowości Polski. Stawia pytania, a jednocześnie  daje próbę odpowiedzi dotyczącej roli i miejsca tytułowej wyspy na mapie ziem we władaniu pierwszych Piastów i ich sukcesorów.

Ekspozycję podzielono na 4 części:

* Państwo i miejsce Ostrowa Lednickiego w genezie kształtowania się jego organizacyjnych struktur,

* Architektura mistrzów – miara i symbol,

* Pod niebem średniowiecza. Wokół kaplicy, pałacu i kościoła,

* Świat w cieniu panującego

     Ekspozycja zawiera szereg treści oraz wątków stanowiących plon wielu lat badań Ostrowa Lednickiego. Włącza je w szerszy kontekst genezy państwa. Daje odpowiedź na pytanie o status wyspy w okresie monarchii pierwszych Piastów. Mówi o fenomenie tego miejsca i jego specyfice jako:

- jednej z czasowych siedzib panujących i miejscu sprawowania władzy,

- ośrodku chrześcijańskiego kultu oraz chrztu,

- miejscu wiecznego spoczynku uprzywilejowanych,

- rejonie szczególnej militaryzacji państwa, czy wreszcie

- terenu o wyjątkowej skali zasiedlenia oraz nagromadzenia luksusowych przedmiotów.

          Istotne dopełnienie merytorycznej narracji wystawy stanowi jej aranżacja plastyczna. Bazuje ona na ciemnej kolorystyce, średniowiecznym ornamencie i symbolach oraz słowach – kluczach (lux, dux, vita). Uzupełnia ją gra światłem oraz komputerowe rysunki zabytków, modele architektury i liczne manekiny – repliki postaci z czasów średniowiecza. Klimat epoki w którą  wplecione zostały dzieje Ostrowa Lednickiego wzbogaca również kompozycja muzyczna opracowana na potrzeby ekspozycji.

Janusz Górecki

 

18 maja 2012 roku wystawa: ,,Ostrów Lednicki. Pod niebem średniowiecza" otrzymała główną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „SYBILLA 2011” oraz Nagrodę GRAND PRIX w konkursie Przedsięwzięcie Muzealne Roku 2011 w Wielkopolsce ,,Izabella".

 

    

 

 

***  ***  ***  Z A P R A S Z A M Y  ***  ***  *** 

 

AUTOR SCENARIUSZA I KURATOR WYSTAWY

DR JANUSZ GÓRECKI

ARANŻACJA PLASTYCZNA

WOJCIECH KUJAWA

MUZYKA

JACEK SKOWROŃSKI

FOTOGRAFIE:

MARIOLA JÓŹWIKOWSKA

BRUNON CYNALEWSKI

WOJCIECH KUJAWA

PIOTR NAMIOTA

WŁODZIMIERZ RĄCZKOWSKI

 

FRAGMENTY: ”STAREJ BAŚNI”:

MICHAŁ FRYDRYCH- AKTOR NIEŹNIEŃSKIEGO TEATRU IM.ALEKSANDRA FREDRY

 

Muzyka do wystawy :

 

Wykonawcy:

Cecylia Matysik- Ignaś: harfa

Henryk Kasperczyk: lutnia, teorba

Andrzej Mazurek: instrumenty perkusyjne

Jacek Skowroński: instrumenty elektroniczne

Jacek Skowroński: instrumenty elektroniczne

Lidia Sieczkowska: blokowy flet etniczny, blokowy flet sopranowy, blokowy flet altowy, poprzeczny flet sopranowy, poprzeczny flet altowy, poprzeczny flet piccolo

 

Podziękowania za wysiłek włożony w przygotowanie wystawy

 

-Dział Archeologiczny

-Dział Konserwatorski

-Pracownia Fotograficzna

-Pracownia Budowlana

-Pracownia Zieleni

-Pracownia Promocji

 

Szczególne podziękowania dla Panów:

Eugeniusz Jaśkiewicz

Andrzej Kulawiak

Stanisław Maciejewski

 

Fot.M.Jóźwikowska, J.Wieczorek

Archiwum