poniedziałek 23 październik 2017

PROJEKT LEDNICA „Razem dla ratowania zabytków”

W dniu 24 stycznia 2018 r. w siedzibie Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy odbyło się podpisanie umowy między Muzeum a Stowarzyszeniem Wielkopolska Grupa Eksploracyjno – Historyczna „GNIAZDO”.

Jej celem jest wieloaspektowa współpraca w badaniach powierzchniowych z wykorzystaniem wykrywaczy metali, klasycznych badań powierzchniowych i dokumentacji komputerowej w ramach projektu badawczego Muzeum, pt. „Razem dla ratowania zabytków”.
We współpracy i za zezwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków badania będą prowadzone wokół południowej i środkowej część Jeziora Lednica – w otoczeniu zabytku, tj. „wyspy Ostrów Lednicki” – „Pomnika Historii” i Lednickiego Parku Krajobrazowego.
Prace te mają na celu rozpoznanie i dokumentację dziedzictwa archeologicznego, ochronę zabytków ruchomych przed nielegalnie działającymi „poszukiwaczami skarbów”  oraz weryfikację dotychczasowego stanu wiedzy o przemianach kulturowych wokół Jeziora Lednica. Będą to jedne z największych w Polce badań powierzchniowych realizowanych przez archeologów przy współudziale detektorystów. Ich wyniki wspomogą działania służb konserwatorskich w prowadzeniu skutecznej ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.
PROJEKT LEDNICA zakłada rozpoznanie i naukowe opisanie wielopoziomowego krajobrazu kulturowego obszaru południowej i środkowej części jeziora Lednica poprzez badania interdyscyplinarne. Kolejne etapy realizacji projektu zakładają przeprowadzanie badań teledetekcyjnych i geofizycznych. W realizacji całości przedsięwzięcia będziemy inspirować się archeologią krajobrazu, wykorzystującą charakterystyczne dla tego podejścia źródła, metody działań terenowych i podstawy teoretyczne.

 

tekst i fotografia A. Kowalczyk

Archiwum