poniedziałek 05 styczeń 2015

Dotacja dla muzeum z MKiDN

Zadanie: ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA DO SALI EDUKACYJNEJ NA GRODZIE W GRZYBOWIE

 

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, uzyskało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (umowa Nr 01483/11/DEK z dn. 02.06.2011 r.) na zadanie pn.: ZAKUP PIERWSZEGO WYPOSAŻENIA DO SALI EDUKACYJNEJ NA GRODZIE W GRZYBOWIE w ramach Programu Infrastruktura Kultury, Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.

 

W Pawilonie muzealnym na Grodzie w Grzybowie (oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy), oddanym do użytku w 2010 roku, dzięki dotacji zakupiono wyposażenie i zainstalowano pierwsze nagłośnienie, sprzęt multimedialny i komputerowy, w nowopowstałej sali edukacyjnej i lekcji muzealnych. Wyposażenie pomieszczeń edukacyjnych w meble umożliwił już w 2011 roku udostępnienie Sali na realizacje lekcji muzealnych, warsztatów i wykładów. Do prac dokumentacyjnych wydarzeń muzealnych zakupiono cyfrowy aparat fotograficzny wraz z oprzyrządowaniem. Dzięki uzyskanej dotacji możliwe jest prowadzenie w Muzeum lekcji muzealnych, wykładów i organizowanie cyklicznych spotkań edukacyjnych i konferencji naukowych. To pozwala wzbogacać wiedzę o Grodzie w Grzybowie, o badaniach i zbiorze oraz kolekcji muzealnej.

 

Jacek Wrzesiński

 

Archiwum