poniedziałek 13 maj 2013

Muzeum otrzymało dotację z MKiDN

Muzeum otrzymało dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wniosek zgłoszony do programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 2 - Wspieranie działań muzealnych w ramach naboru I/ 2013 uzyskał dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 26500 zł na " Konserwację zespołu zabytków sakralnych".

Uzyskane dofinansowanie połączone z wkładem własnym naszego Muzeum pozwoli przeprowadzić konserwację 5  zabytków ze zbiorów Wielkopolskiego Parku Etnograficznego:

  • osiemnastowiecznego feretronu,
  • obrazu Św. Stanisława z XVIII- XIX w.
  • sylwet Ukrzyżowanego -  trzy malowidła na blasze z XIX w.

Konserwacja przeprowadzona zostanie przez Pracownię Konserwacji Dzieł Sztuki „ANTA” z Kostrzyna Wlkp.

 

,,Konserwacja zespołu zabytków sakralnych– zakończenie projektu.

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Do Muzeum powróciły, po przeprowadzonej konserwacji, zabytki sztuki sakralnej ze zbiorów Wielkopolskiego Parku Etnograficznego. Tym samym zakończono realizację zadania p.t. „Konserwacja zespołu zabytków sakralnych” dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet: „Wspieranie działań muzealnych”. Konserwację przeprowadzono w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki ANTA w Kostrzynie Wlkp. Zakonserwowane muzealia to przykłady wiejskiej sztuki sakralnej. W przewadze pozyskane zostały do zbioru muzealnego wraz z zabytkowym kościołem z Wartkowic. Należy do nich osiemnastowieczny feretron procesyjny w drewnianej snycerskiej oprawie, z olejnymi malowidłami przedstawiającymi św. Annę Samotrzecią i Matkę Boską Szkaplerzną. Konserwacja odsłoniła pierwotną kolorystykę ramy i odtworzono na niej srebrzenia. Obrazy odzyskały czytelność i ukryte pod warstwą brudu detale. Drugim jest obraz świętego Stanisława (XVIII lub XIX wiek), malowany techniką olejną na płótnie, przedstawiający świętego w scenie wskrzeszenia Piotrawina. Obraz oprawiony jest w ramę zdobioną sztukaterią i  miejscowo srebrzoną.  Zespół zamykają trzy, być może stanowiące komplet, wizerunki Ukrzyżowanego na  antropomorficznie wyciętych blachach. Wizerunki takie, na blachach wyciętych przez kowali, malowane przez lokalnych malarzy, umieszczano dawniej przy drogach i na cmentarzach. Skorodowane i odkształcone podłoża wyprostowano i wzmocniono, odsłonięto i zabezpieczono relikty w różnym stopniu zachowanych polichromii – w jednym z nich malowidło zachowało się w dużym procencie, ukazując postać ukrzyżowanego Chrystusa. Wizerunki zachowano w postaci tzw. trwałych destruktów. 

            Wszystkie zakonserwowane przedmioty z początkiem nowego sezonu ekspozycyjnego pokazane zostaną publiczności we wnętrzu kościoła z Wartkowic na terenie Wielkopolskiego Parku Etnograficznego.

Archiwum