wtorek 24 lipiec 2018

Muzeum Pierwszych Piastów na Międzynarodowym Kongresie Naukowym w Niemczech

Adiunkt muzealny, dr Bartosz Prabucki reprezentował naszą instytucję na 19. Kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Kultury Fizycznej i Sportu (ISHPES), który odbył się w dniach 18-21.07.2018 roku w niemieckim Munster.

Podczas tego wydarzenia zorganizowano specjalną sesję, poświęconą tematyce sportów i gier tradycyjnych, pt. „Traditional Games, Sports and Movement Cultures and their Role for Sport of Today (Tradycyjne Gry, Sporty i Kultury Ruchu i ich Rola we Współczesnym Sporcie).

 

Podczas niej dr Prabucki wystąpił z referatem, zatytułowanym „Bridging the Past with the Future – Traditional Sports and Games from a Historical and Sociocultural Point of View” (Łącząc przeszłość z teraźniejszością – sporty i gry tradycyjne w perspektywie historycznej i społeczno-kulturowej), prezentując m. in. działalność Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w kontekście rozwoju sportów i gier tradycyjnych.

 

Ważnym punktem programu kulturalnego tego wydarzenia była także wizyta
z przewodnikiem w Ludowym Muzeum Skansenowskim w Munster oraz zwiedzanie zabytkowego centrum Munster wraz z Ratuszem Miejskim.

 

Kongres dał możliwość zapoznania się z aktualnymi trendami w zakresie badań historycznych i antropologicznych nad sportem i kulturą fizyczną, w tym sportami, grami i zabawami tradycyjnymi. Nawiązano cenne kontakty z takimi osobami, jak Prezydent Akademii Sportu z parkiem gier tradycyjnych w duńskim Gerlev – Finn Berggren i Koordynatorka Projektów Międzynarodowego Stowarzyszenia Sportu dla Wszystkich (TAFISA) – Keri McDonald. Zostały im wręczone foldery muzealne i wizytówki.

 

Poznani badacze zachęcali do kontynuacji tego typu działań oraz wstąpienia do Międzynarodowego Stowarzyszenia Historii Kultury Fizycznej i Sportu (ISHPES) i przygotowania poszerzonej prezentacji działalności naszego Muzeum w omawianej kwestii na przyszłoroczny, jubileuszowy Kongres w Madrycie.

Tekst: B. Prabucki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Keri McDonald, Bartosz Prabucki

Archiwum