2019-01-24

Monety i biżuteria z Ostrowa Lednickiego i okolic

A. Tabaka, A. M. Wyrwa

Cena: 0zł

Lednica 2013, (str. 392, format  A4, oprawa miękka, płyta CD)

Kompleksowe badania prowadzone na Ostrowie Lednickim potwierdziły wyjątkowy charakter tego miejsca - jako jednej z siedzib pierwszych historycznych władców Polski. Oprócz bogactwa reliktów architektury kamiennej i drewnianej odkryto także tysiące przedmiotów łączonych z ówczesnymi elitami (m.in. złote, srebrne i ołowiane ozdoby), kultem chrześcijańskim (ze stauroteką na czele), przyboczną gwardią władcy (największy zbiór militariów w tej części Europy) i handlowcami (odważniki i wagi). Znaczącym elementem tego zbioru są znaleziska monet odkrytych zarówno w skarbach (6 skarbów), i jak pojedynczo (46 sztuk), których zabezpieczenie i szczegółowe opracowanie jest zadaniem pierwszego z wymienionych wyżej projektów. Niewątpliwie do najcenniejszych, pod względem historycznym i ekspozycyjnym, należą skarby, które z w większości odkryto w południowej i południowo-zachodniej części grodu. Odnotowano m in. monety: arabskie z dynastii Samanidów i Buwayhidów, duńskie z Hedeby, niemieckie różnych władców i mennic, czeskie, angielskie i polskie (w tym unikatowe okazy kwartników śląskich). Do znalezisk wyjątkowych w skali kraju, zaliczyć również należy bizantyjskiego folisa wybitego w czasach panowania Bazylego II i Konstantyna VIII (976 – 1025). W skład projektu, został także włączony kolejny cenny dla historii kasztelani lednickiej – skarb groszy praskich, odkryty w pobliskim Imielnie. Realizacja opisywanego projektu, niewątpliwie wniesie duży wkład w zakresie dokumentacji historii gospodarczej Polski w okresie jej powstania i krzepnięcia. Opublikowanie dwujęzycznej (polskiej i angielskiej) wersji zbioru numizmatycznego Muzeum na Lednicy, wraz ze szczegółowymi opisami monet i ich fotografiami, kontekstem odkrycia oraz analizami metaloznawczymi, z pewnością stanowić będzie pierwszorzędny materiał porównawczy dla innych zbiorów, nie tylko z terenu Polski, ale i Europy.

Badania zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanego w ramach  programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych zarządzanemu przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.


 

NAKŁAD WYCZERPANY!

Zapraszamy do pobrania publikacji - PDF - Monety i biżuteria z Ostrowa Lednickiego i okolicy