2019-02-25

Topory średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza

P. Sankiewicz, A. M. Wyrwa

Cena: 0zł

Lednica 2013, (str. 392, format  A4, oprawa miękka, płyta CD)
 

W ramach badań nad średniowiecznymi militariami topory ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy poddano wieloaspektowym badaniom porównawczo-typologicznym i specjalistycznym. Dokonano podziału typologicznego zbioru i jego prezentacji w formie katalogu. Wybrane elementy zespołu zostały poddane badaniom specjalistycznym z zakresu nauk fizyko-chemicznych i przyrodniczych. Przeprowadzono pogłębione badania drewnianych toporzysk, elementów skórzanych oraz szereg analiz metaloznawczych i radiograficznych. Owe wieloaspektowe badania i publikacja katalogu mogły być zrealizowane dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanego w ramach  programu Dziedzictwo kulturowe, priorytet Ochrona zabytków archeologicznych zarządzanemu przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

 

 

NAKŁAD WYCZERPANY!

Zapraszamy do pobrania publikacji - PDF Topory średniowieczne z Ostrowa Lednickiego i Giecza